Khoá Học Offline Nâng Cao Tizino Sài Gòn

Retouch Da

1
Module 1: Giới Thiệu
2
Module 2: Nhặt Mụn Xóa Rác
3
Module 3:Frequency Seperation
4
Module 4: Kích Nét, Add Noise
5
Module 5: Ảnh Fashion
6
Module 6: Ảnh Fashion Diện Tích Da Lớn
7
Module 7: Retouch Ảnh Hàn

Tone Trong Sáng

1
Bài 1. Định nghĩa và các tiêu chí
2
Bài 2: Công thức blend màu Trong Sáng
3
Bài 3. Công thức blend màu Trong Sáng

Tone Hàn Quốc

1
Bài 1: Định nghĩa và các nguồn xem ảnh HQ
2
Bài 2: Công thức blend màu Hàn Quốc trong Studio
3
Tone Hàn Quốc
4
Bài 4: Tạo Hallo
5
Bài 5: Tạo lớp phủ HQ

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
084 85 85 999