Kiến Thức Nền tảng BLend & Retouch

Nội dung đào tạo
Module 1: Kiến thức nền tảng trên Camera raw & Lightroom
– So Sánh Highlights Và Whites, Blacks Và Shadows
– So Sánh Hai Công Cụ Vibrance Và Saturation
– Công Cụ Split Toning – Ứng Dụng Quan Trọng Vào Tone Trung Quốc
– Hệ Màu sRGB & Công Cụ Curves
=>> Hướng dẫn mô phỏng màu theo mẫu giúp các bạn làm chủ toàn bộ công cụ trên Camera Raw
Moudle 2:  Kiến thức nền tảng trong photoshop(Adjustment Layer & Blending
chế độ)
– Những Adjustment Layer hay dùng với tone Trung Quốc
– Những Adjustment Layer hay dùng với tone Hàn Quốc
Module 3: Các tiêu chí cơ bản của Tone Trong Sáng & Phương pháp blend tone Trong Sáng
– Công thức blend tone Trong Sáng trong Studio
– Công thức blend tone Trong Sáng với ảnh Ngoại Cảnh
Module 4: Phương pháp blend toneTrung Quốc đường phố đơn giản và hiệu quả
Module 5: Phương pháp blen tone Hàn Quốc trong Studio
Module 6: Kĩ thuật xử lý ảnh HDR & kĩ năng xử lý hậu kỳ

Giới Thiệu

1
Lời mở đầu

Module 1: Kiến thức nền tảng trên Camera raw & Lightroom

1
Hệ Màu sRGB
2
So Sánh Highlights Và Whites, Blacks Và Shadows
3
So Sánh Hai Công Cụ Vibrance Và Saturation
4
Công Cụ Split Toning – Ứng Dụng Quan Trọng Vào Tone Trung Quốc
5
Tìm Hiểu Về Công Cụ Calibration
6
Hướng dẫn mô phỏng màu theo mẫu giúp các bạn làm chủ toàn bộ công cụ trên Camera Raw

Module 2: Adjustment Layer photoshop

1
Adjustment Layer Tonality
2
Adjustment Layer Color 1
3
Adjustment Layer Color 2
4
Adjustment Layer Color 3
5
Adjust Specialties 1
6
Adjust Specialties 2

Module 3:Tone Trong Sáng

1
Định nghĩa và các tiêu chí
2
Công thức blend màu Trong Sáng
3
Công thức blend màu Trong Sáng

Module 4: Tone Hàn Quốc

1
Định nghĩa và các nguồn xem ảnh HQ
2
Công thức blend màu Hàn Quốc trong Studio

Module 5: Tone Trung Quốc

1
Định nghĩa và các nguồn xem ảnh TQ
2
Công thức blend tone TQ đường phố

Bonus

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review