Kiến Thức Nền tảng BLend & Retouch

Nội dung đào tạo
Module 1: Kiến thức nền tảng trên Camera raw & Lightroom
– So Sánh Highlights Và Whites, Blacks Và Shadows
– So Sánh Hai Công Cụ Vibrance Và Saturation
– Công Cụ Split Toning – Ứng Dụng Quan Trọng Vào Tone Trung Quốc
– Hệ Màu sRGB & Công Cụ Curves
=>> Hướng dẫn mô phỏng màu theo mẫu giúp các bạn làm chủ toàn bộ công cụ trên Camera Raw
Moudle 2:  Kiến thức nền tảng trong photoshop(Adjustment Layer & Blending
chế độ)
– Những Adjustment Layer hay dùng với tone Trung Quốc
– Những Adjustment Layer hay dùng với tone Hàn Quốc
Module 3: Các tiêu chí cơ bản của Tone Trong Sáng & Phương pháp blend tone Trong Sáng
– Công thức blend tone Trong Sáng trong Studio
– Công thức blend tone Trong Sáng với ảnh Ngoại Cảnh
Module 4: Phương pháp blend toneTrung Quốc đường phố đơn giản và hiệu quả
Module 5: Phương pháp blen tone Hàn Quốc trong Studio
Module 6: Kĩ thuật xử lý ảnh HDR & kĩ năng xử lý hậu kỳ

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review