Khóa Cơ Bản cho người mới bắt đầu – Photoshop Online Basic

– Thông tin khóa học:
Khóa học có nội dung kiến thức đi từ những kiến thức cơ bản nhất phục vụ cho công việc Chỉnh sửa hình ảnh chuyên sâu về Blend và Retouch.
Sau khóa học bạn có nền tảng vững chắc về các phần mềm chỉnh sửa ảnh Photoshop & Camera Raw, biết cách kết hợp sử dụng các thanh công cụ để blend, xử lý hậu kỳ các tone màu đơn giản như màu trong sáng.
– Giảng viên: Trần Đức Phú – Kinh nghiệm đào tạo 2 năm tại học viện Tizino, với hơn 200 học viên cơ bản
– Lộ trình học: 8 module nền tảng về công cụ cơ bản trong photoshop, sử dụng phần mềm Photoshop, Camera Raw

1
Lời mở đầu

Module 1: Làm Quen Menu trong Phần mềm Photoshop

1
Bài 1 Giao diện và Menu của Photoshop
2
Bài 1.1: Làm quen Menu của Photoshop
3
Bài 1.2: Làm Quen Menu của Photoshop
4
Bài 1.3: Làm Quen Menu của Photosop
5
Bài tập 1: Làm quen với các Menu
6
Bài tập 2: Làm quen với các Menu

Module 2: Toolbox

1
Bài 2: Giới thiệu và làm quen Toolbox trong Photoshop
2
Bài tập : Thực hành sử dụng các Toolbox

Modele 3: Làm quen với cac Adjusment Layer và Blending Mode trong Photoshop

1
Làm quen thanh Opition bar trong Photoshop
2
Bài 4: Làm quen với các Adjusment Layer trong Photoshop
3
Bài 4.1: Làm quen với các Adjusment Layer trong Photoshop
4
Bài 4.2: Làm quen với các Adjusment Layer trong Photoshop
5
Bài tập 1: Thực hành ứng dụng Blending và Adjusment Layer trong Photosop
6
Bài tập 2: Thực hành ứng dụng Blending và Adjusment Layer trong Photosop

Module 4: Làm quen Blending Mode và Adjument Layer hay dùng trong Photoshop

1
Bài 5: Làm quen phần mềm hỗ trợ chọn ảnh Bridge(Br)
2
Bài 6: Làm quen phần mềm Camera Raw
3
Bài 6.1: Làm quen phần mềm Camera Raw
4
Bài 6.2: Làm quen phần mềm Camera Raw
5
Bài 6.3: Làm quen phần mềm Camera Raw

Module 5: Giới thiệu chức năng các thanh công cụ trong phần mềm Camera Raw

1
Giới Thiệu Phần Mềm Camera Raw
2
Bài 1: Giới thiệu chức ăng các thanh công cụ trong Phần mềm Camera RAW
3
Bài 2: Giới thiệu chức ăng các thanh công cụ trong Phần mềm Camera RAW
4
Bài 3: Giới thiệu chức ăng các thanh công cụ trong Phần mềm Camera RAW
5
Bài tập 1: Kéo màu theo ảnh mẫu để hiểu ý nghĩa thanh công cụ

Module 6: Retouch da

1
Retouch da cơ bản
2
Bài 1: Sử dụng Clone Stamp (S) Sử lý vùng da lỗi
3
Bài 2: Phương pháp retouch Frequency

Các kĩ năng xử lý hậu kỳ cơ bản

1
Các kĩ năng xử lý hậu kỳ cơ bản
2
Bài 1: Thay mây cho bức hình
3
Bài 2: Thay Blackgroup cho bức hình
4
Bài 3: Sử lý phông lỗi cho bức hình

Module 8: Công thức blend tone Trong Sáng & quy trình làm ảnh phóng lớn

1
Quy trình làm ảnh phóng
2
Bài 1: Hướng dẫn Blend màu trong sáng
3
Bài 2: Quy trình làm ảnh phóng

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
084 85 85 999