Khóa Cơ Bản cho người mới bắt đầu – Photoshop Online Basic

– Thông tin khóa học:
Khóa học có nội dung kiến thức đi từ những kiến thức cơ bản nhất phục vụ cho công việc Chỉnh sửa hình ảnh chuyên sâu về Blend và Retouch.
Sau khóa học bạn có nền tảng vững chắc về các phần mềm chỉnh sửa ảnh Photoshop & Camera Raw, biết cách kết hợp sử dụng các thanh công cụ để blend, xử lý hậu kỳ các tone màu đơn giản như màu trong sáng.
– Giảng viên: Trần Đức Phú – Kinh nghiệm đào tạo 2 năm tại học viện Tizino, với hơn 200 học viên cơ bản
– Lộ trình học: 8 module nền tảng về công cụ cơ bản trong photoshop, sử dụng phần mềm Photoshop, Camera Raw

Giới Thiệu

1
Lời mở đầu

Module 1: Tìm hiểu về giao diện của Photoshop

1
Bài 1.1: Giới thiệu giao diện, định dạng File và Menu File trong Photoshop
2
Bài 1.2: Tìm hiểu về Menu Edit và Image trong Photoshop
3
Bài 1.3: Tìm hiểu về Menu Layer trong Photoshop
4
Bài 1.4: Tìm hiểu về Menu Select, Filter, View và Window trong Photoshop
5
Bài 1.5: Tìm hiểu về Toolbox trong Photoshop
6
Bài 1.6: Tìm hiểu về Option và Panel trong Photoshop
7
Bài 1.7: Ứng dụng làm bài tập thực hành Module 1.

Module 2: Tìm hiểu các Adjustment Layer & Blending trong Photoshop

1
Bài 2.1: Tìm hiều về Blending, giải sáng tối và Constrac trong Adjusment Layer
2
Bài 2.2: Tìm hiều về màu sắc, Cuver, Level và Vibrance trong Adjusment Layer
3
Bài 2.3: Tìm hiều về Hue/ Saturation, Color Balance và Selective trong các Adjustment Layer
4
Bài 2.4: Tìm Hiểu Về B&W, Photo Filter, Gradient Map, Gradient và Exposure trong các Adjustment Layer
5
Bài 2.5: Ứng dụng làm bài tập thực hành Adjustment Layer.

Modele 3: Kĩ thuật Retouch da, Liquify và Clean phông

1
Bài 3.0: Tìm hiểu về kĩ thuật cân bằng ánh sáng, Crop và Clean da
2
Bài 3.1: Tìm hiểu về phương pháp làm da nhanh IHP
3
Bài 3.2: Tìm hiểu về phương pháp làm da Freequency Saparation (F&S)
4
Bài 3.3: Ứng dụng làm bài tập Retouch da (P1)
5
Bài 3.4: Ứng dụng làm bài tập Retouch da (P2)
6
Bài 3.5: Tìm hiểu về kĩ năng Liquify trong Photoshop
7
Bài 3.6: Tìm hiểu về tỉ lệ vàng khuôn mặt và các lưu y khi sử dụng Liquify trong Photoshop
8
Bài 3.7: Các lưu y khi sử dụng Liquify và kĩ thuật xóa bỏ chi tiết thừa thiếu
9
Bài 3.8: Ứng dụng làm bài tập Liquify
10
Bài 3.9: Tìm hiểu kĩ thuật Clean phông trong Photoshop
11
Bài 3.10: Ứng dụng làm bài tập Clean phông

Module 4: Làm quen với phần mềm Adobe Bright và Camera Raw

1
Bài 4.1: Tìm hiểu về phần mềm Adobe Bright và Camera Raw
2
Bài 4.2: Tìm hiểu về Basic, Cuvers và Dital trong Camera Raw
3
Bài 4.3: Tìm hiểu về Color Mixer, Color Grading, Effect và Calibration trong CMR
4
Bài 4.4: Ứng dụng làm bài tập thực hành Camera Raw

Module 5: Giới thiệu về Tone màu Trong Sáng

1
Bài 5.1: Tìm hiểu tiêu chí Tone Trong Sáng và phân loại nhóm công cụ trong Camera Raw
2
Bài 5.2: Ứng dụng của Cuvers với Tone màu Trong Sáng
3
Bài 5.3: Ứng dụng làm bài tập Blend Tone màu Trong Sáng

Module 6: Tìm hiểu về kĩ năng thay phông, thay mây.

1
Bài 6.1: Tìm hiểu kĩ năng thay mây & sử dụng công cụ Pen tool trong cắt ghép.
2
Bài 6.2: Các lưu y khi cắt ghép thay phông.
3
Bài 6.3: Ứng dụng làm bài tập thay phông.

Module 7 : Tìm hiểu về kĩ năng ghép Album

1
Bài 7.1: Các tiêu chí khi ghép Album và Giới thiệu về Typo.
2
Bài 7.2: Tìm hiểu về phần mềm Smart Album
3
Bài 7.3: Chèn Typo và họa tiết phù hợp với hình ảnh trong Album
4
Bài 7.4: Ứng dụng làm bài tập thực hành ghép Album (P1)
5
Bài 7.5: Ứng dụng làm bài tập thực hành ghép Album (P2)

Module 8: Tìm hiểu kĩ năng clean tóc và váy

1
Bài 8.1: Tìm hiểu ky năng clean tóc
2
Bài 8.2: Ứng dụng làm bài tập thực hành clean tóc
3
Bài 8.3: Tìm hiểu kĩ năng xử ly váy
4
Bài 8.4: Ứng dụng làm bài tập thực hành xử ly váy

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review