Khóa Cơ Bản cho người mới bắt đầu – Photoshop Online Basic

– Thông tin khóa học:
Khóa học có nội dung kiến thức đi từ những kiến thức cơ bản nhất phục vụ cho công việc Chỉnh sửa hình ảnh chuyên sâu về Blend và Retouch.
Sau khóa học bạn có nền tảng vững chắc về các phần mềm chỉnh sửa ảnh Photoshop & Camera Raw, biết cách kết hợp sử dụng các thanh công cụ để blend, xử lý hậu kỳ các tone màu đơn giản như màu trong sáng.
– Giảng viên: Trần Đức Phú – Kinh nghiệm đào tạo 2 năm tại học viện Tizino, với hơn 200 học viên cơ bản
– Lộ trình học: 8 module nền tảng về công cụ cơ bản trong photoshop, sử dụng phần mềm Photoshop, Camera Raw

1
Lời mở đầu

Module 1: Làm quen Menu trong Photoshop

1
Bài 1. Giới thiệu giao diện và Menu của Photoshop
2
Bài 1.1: Làm quen Menu của Photoshop
3
Bài 1.2: Làm quen Menu của Photoshop
4
Bài 1.3: Làm quen Menu của Photosop
5
Bài tập 1: Tập sử dụng Layer Mask
6
Bài tập 2: Tập ghép các layout theo ảnh mẫu

Module 2: Toolbox

1
Bài 2: Giới thiệu và làm quen Toolbox trong Photoshop
2
Bài tập : Thực hành sử dụng các Toolbox

Modele 3: Làm quen với các Adjusment Layer và Blending Mode trong Photoshop

1
Bài 3: Làm quen các Blending Mode trong Photoshop
2
Bài 4: Giới thiệu các nhóm Adjusment Layer và thuật ngữ về ánh sáng trong Photoshop
3
Bài 4.1: Giới thiệu các nhóm Adjusment Layer và thuật ngữ về ánh sáng trong Photoshop
4
Bài 4.2:Giới thiệu các Adjusment Layer hỗ trợ blend màu trong Photoshop
5
Bài 4.3 :Giới thiệu các Adjusment Layer hỗ trợ blend màu trong Photoshop
6
Bài 4.4: Giới thiệu các Adjusment Layer tạo hiệu ứng trong Photoshop
7
Bài tập 1: Sử dụng Blending và Adjusment Layer blend màu theo ảnh mẫu
8
Bài tập 2: Sử dụng Adjusment Layer blend màu theo ảnh mẫu

Module 4: Làm quen với phần mềm Bridge(Br) Camera RAW

1
Bài 5: Làm quen phần mềm hỗ trợ chọn ảnh Bridge(Br)
2
Bài 6: Làm quen phần mềm Camera Raw
3
Bài 6.1: Làm quen phần mềm Camera Raw
4
Bài 6.2: Làm quen phần mềm Camera Raw
5
Bài 6.3: Làm quen phần mềm Camera Raw
6
Bài Tập 1: Blend màu theo ảnh mẫu ứng dụng những công cụ ở Basic và Color Mixer
7
Bài Tập 2: Blend màu theo ảnh mẫu ứng dụng những công cụ ở Calibration

Module 5: Giới thiệu về màu trong sáng

1
Bài 7: Giới thiệu định nghĩa màu trong sáng
2
Bài tập : Blend màu trong sáng

Module 6: Retouch da

1
Bài 8.1: Hướng dẫn retouch da bằng công cụ clons stamp(S)
2
Bài 8.2 : Kỹ thuật Retouch Frequency Seperation

Module 7 : Các kĩ năng xử lý hậu kỳ cơ bản

1
Bài 9.1 Kỹ thuật xử lý phông lỗi trong studio trường hợp phông đen
2
Bài 9.2 Kỹ thuật xử lý phông lỗi trong studio trường hợp phông màu
3
Bài 10.1 kỹ thuật ghép mây cho hình ảnh bằng công cụ Basic
4
Bài 10.2 kỹ thuật ghép mây cho hình ảnh bằng công cụ Color Ranger
5
Bài 10.3 kỹ thuật ghép mây cho hình ảnh bằng bằng Photoshop CC 2021
6
Bài 11.1 kỹ thuật thay phông(background) cho hình ảnh đơn giản
7
Bài 11.1 kỹ thuật thay phông(background) cho hình ảnh nâng cao

Module 8: Hướng dẫn kỹ thuật nắn sửa hình ảnh

1
Bài 12.1 Giới thiệu các thanh công cụ trong liquify của photoshop

Module 9: kỹ thuật làm ảnh lớn và hoàn thiện ghép album ảnh cưới

1
Bài 13.1 Kỹ thuật làm ảnh phóng tại phim trường
2
Bài 13.2 Kỹ thuật làm ảnh phóng ngoại cảnh
3
Bài 13.3 Kỹ thuật làm ảnh phóng trong studio
4
Bài 13.4 Kỹ thuật làm ảnh phóng tại phim trường
5
Bài 14.1 Hoàn thiện ghép album ảnh cưới bằng Smart Album
6
Bài 14.2 Những lưu ý cần nhớ khi ghép album ảnh cưới

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
084 85 85 999