KHÓA HỌC ONLINE

Phương pháp retouch da Ảnh Cưới

GIÁ KHÓA HỌC: 2.000.000 VND


Giáo trình sơ lược về Capture One

GIÁ KHÓA HỌC: 2.000.000 VND


Khóa học tone Trắng Tuyết

GIÁ KHÓA HỌC: 500.000 VND


Khóa học photoshop Ultimater

GIÁ KHÓA HỌC: 7.000.000 VND


Khóa học Hi_End_Retouch

DỰ KIẾN RA MẮT THÁNG 6


Khóa học Online Version 2

GIÁ KHÓA HỌC: 7.000.000 VND


Khóa học Online Version 1 

KHÓA HỌC ĐÃ DỪNG


Khóa học  HDR 

GIÁ KHÓA HỌC: 2.000.000 VND


Khóa học tone Trong Sáng

GIÁ KHÓA HỌC: 2.000.000 VND


KHÓA HỌC OFFLINE

Khóa học photoshop Ultimater

Offline

GIÁ KHÓA HỌC: 15.000.000đ

 


Khóa học photoshop master

5days

GIÁ KHÓA HỌC: 12.000.000đ

 


Khóa học từ Cơ Bản  đến

Nâng Cao

GIÁ KHÓA HỌC: 25.000.000đ

 

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.